U gaat uit loondienst. wat gebeurt er met uw pensioenregeling?

Wat gebeurt er met uw pensioenregeling als u uit dienst gaat?


Pensioen is een ingewikkelde materie. Wat gaat er met uw pensioenregeling gebeuren zodra u uit dienst gaat. Gaat u werken bij een werkgever in dezelfde branche? Gaat u wellicht als zelfstandig ondernemer verder? Waar moet u rekening mee houden. Stel ons uw vraag en wij geven u snel het juiste antwoord.

Hieronder geven wij u alvast antwoord op de belangrijkste vragen!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Waar moet u aan denken als u een nieuwe baan krijgt aangeboden?

Als u in de positie bent om te onderhandelen over uw arbeidsvoorwaarden, waaronder uw pensioen, dan doet u er goed aan om u zich goed voor te bereiden.

Switch op latere leeftijd en/of naar een hogere functie
Maakt u een switch op latere leeftijd en/of naar een hogere functie, dan kunnen de kosten voor een goed ouderdoms- én nabestaandenpersioen erg duur uitvallen!

Maak gebruik van de expertise van De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker en maak een afspraak om u goed te laten voorlichten.

Leaseauto of een goéde pensioenregeling
Die fantastische leaseauto die u krijgt is een 'schijntje' vergeleken met een slechte pensioenregeling; dat kan zodra u met pensioen gaat duizenden euro's per jaar schelen!

Wat gebeurt er met uw pensioen als u van baan verandert?

Wisselt u van baan? Dan kunt u meestal de waarde van uw pensioen laten overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Pensioen bij nieuwe baan in dezelfde bedrijfstak

Blijft u binnen dezelfde bedrijfstak werken en is deelname aan een pensioenregeling verplicht in deze bedrijfstak? Dan verandert er voor u niets. Uw pensioenopbouw loopt gewoon door bij hetzelfde pensioenfonds.

Waardeoverdracht pensioenrechten

Gaat u over naar een andere pensioenregeling? Dan kunt u meestal uw opgebouwde pensioenrechten overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Of dit kan en of dit gunstig is, kunnen wij navragen bij uw pensioenfonds.

Slapende pensioenen

Verandert u van baan en laat u de eerder opgebouwde pensioenaanspraken achter bij uw oude pensioenfonds? Vraag dan na of de oude pensioenrechten worden geïndexeerd. Dat betekent dat het pensioen wordt aangepast aan loonontwikkelingen en prijsontwikkelingen.

Minder pensioen door nieuwe pensioenregels?

Stel, u heeft bijna een nieuwe baan. Of u bent ontslagen en daarom hard op zoek naar nieuw werk. Dan heeft dat ook gevolgen voor uw pensioen. Let daar goed op, voordat u ‘ja’ zegt. De regels voor pensioen zijn namelijk veranderd sinds 1 juli 2023. Uiterlijk 1 januari 2028 moet ook uw pensioen via uw werkgever daaraan zijn aangepast.

Door de nieuwe pensioenregels kunt u in pensioen achteruit gaan als u van baan verandert. Deze verandering raakt werknemers rond de 45 jaar het hardst.

Hoe dat zit? In vergelijking met de oude situatie bouwt u voortaan meer pensioen op in het begin van uw loopbaan. En minder tegen het einde. Dus gaat u halverwege uw loopbaan over van de oude naar de nieuwe regels? Dan krijgt u niet de hogere opbouw van het begin. Maar wel de lagere opbouw tegen het einde. Uw totale (verwachte) pensioen kan daardoor tegenvallen.

Check hoe het zit met uw pensioen

Bij het veranderen van baan of bij een salarisaanpassing is het belangrijk dat u bewust bent van de ins & outs van uw pensioenregeling.

De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker kan u hierbij helpen:

Wij zetten op een rij hoe u nu (en bij uw nieuwe werkgever) pensioen opbouwt. Vraag uw nieuwe werkgever of u pensioen opbouwt. Zo ja, dan willen wij graag weten hoe die pensioenregeling eruit ziet. Wat betaalt u zelf? En welk deel betaalt uw werkgever?

Wij informeren ook naar de gevolgen van de nieuwe pensioenregels voor uw ouderdomspensioen én nabestaandenpensioen.

Wij vergelijken uw nieuwe pensioen met dat van uw oude werkgever. Gaat uw verwachte pensioen omlaag? En heeft uw nieuwe werkgever niets geregeld om u hiervoor te compenseren? Dan kunnen wij -indien wenselijk- samen met u en uw werkgever in gesprek gaan over een oplossing.

Wat vaak wordt vergeten

U moet goed nagaan of u bij uw nieuwe werkgever een vollédig nabestaandenpensioen heeft verzekerd. Dat is namelijk niet altijd het geval.

Gaat u bij uw nieuwe werkgever een hoger salaris verdienen? Dan moet u nagaan of de achterliggende dienstjaren worden meegeteld. Zo neen, dan heeft u direct een behoorlijk pensioengat!

Persoonlijk advies

En komt u er zelf niet helemaal uit met uw pensioen? Neem dan gerust contact op met De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker.