Wat u moet weten over de aankoop van een tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een periodieke uitkering waarmee u – naast uw AOW en eventueel werknemerspensioen – extra pensioeninkomen ontvangt. De uitkeringen beginnen op zijn vroegst in het jaar dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. En uiterlijk op 31 december van het vijfde jaar nadat de AOW-leeftijd is bereikt.

Waarom tijdelijk?

Bij een tijdelijke oudedagslijfrente bepaalt u zélf de uitkeringsduur van de uitkeringen. U mag het beschikbare lijfrentekapitaal bijvoorbeeld in 5 jaar laten uitkeren, maar ook in 30 jaar. En alles ertussenin.

Goed om te weten

Hebt u na 2013 een tijdelijke oudedagslijfrente afgesloten? Dan ontvangt u minimaal 5 jaar lang een lijfrente-uitkering die ingaat in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of in de 5 jaar daarna. De uitkeringen stoppen op een vastgestelde einddatum, bijvoorbeeld als u 80 jaar wordt. 

Hebt u vóór 2014 een tijdelijke oudedagslijfrente afgesloten? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • u hebt tot en met 2013 premies betaald, daarna niet meer
    Uw tijdelijke oudedagslijfrente mag dan voor de gehele waarde van uw lijfrente ingaan in het jaar waarin:
    • u 65 jaar wordt of in de 5 jaar daarna, of
    • u de AOW-leeftijd bereikt of in de 5 jaar daarna
  • u hebt ná 2013 ook nog premies betaald
    Uw tijdelijke oudedagslijfrente mag dan voor de waarde van uw lijfrente op 31 december 2013 ingaan in het jaar waarin u 65 jaar wordt of in de 5 jaar daarna. Voor het restant van de waarde van uw lijfrente mag u een tijdelijke oudedagslijfrente laten ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of in de 5 jaar daarna. Maar u mag er ook voor kiezen voor de gehele waarde van uw lijfrente een tijdelijke oudedagslijfrente te laten ingaan in het jaar waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt of in de 5 jaar daarna.