De LevenskeuzenaarKlik om onze app te openenOpenen

Opbouw ouderdomspensioen

 

De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Zo’n 90% van de werkgevers heeft een pensioenregeling. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een pensioenuitkering bovenop de AOW-uitkering.

Elke maand betaalt uw werkgever pensioenpremie aan het pensioenfonds of de verzekeraar. Afhankelijk van uw cao of arbeidscontract betaalt u ook een eigen bijdrage aan uw werkgever. Dat bedrag vindt u terug op uw loonstrook. In ruil voor deze premie bouwt u pensioen op. De uitbetaling begint op uw pensioendatum.

Meestal betalen werkgevers ongeveer 2/3 van de totale pensioenpremies en werknemers 1/3 deel. Pensioenfondsen beleggen de premies om later het pensioen uit te kunnen betalen.

Als uw werkgever onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, is hij verplicht om u en uw collega's een pensioenregeling aan te bieden. Dat geldt ook als hierover afspraken zijn gemaakt in de cao. In andere gevallen zijn werkgevers niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden, maar de meeste doen dat wel.

 

Check het ouderdomspensioen bij MijnPensioenOverzicht!

Opbouw nabestaandenpensioen

 

Als u bij uw werkgever ouderdomspensioen opbouwt zal in veel gevallen in de pensioenregeling ook het nabestaandenpensioen zijn geregeld. Komt u te overlijden dan hebben uw nabestaanden recht op dit nabestaandenpensioen.

Let op: het is niet altijd zeker of uw werkgever het nabestaandenpensioen (goed) heeft geregeld. U doet er dus goed aan om dat na te kijken in de pensioenregeling.

 

Check het nabestaandenpensioen bij MijnPensioenOverzicht!

Hoe hoog is het nabestaandenpensioen?

De hoogte van het nabestaandenpensioen varieert enorm, blijkt uit een tredcent onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Van een paar tientjes per maand tot een volwaardig inkomen. Dat betekent nogal wat voor de nabestaande.

Heeft u uw partner correct aangemeld?

Staat uw partner wel correct aangemeld? In veel pensioenregelingen staat bijvoorbeeld als voorwaarde dat stellen die samenwonen een samenlevingscontract moeten indienen. Heeft u dat niet gedaan, dan kan het zijn dat er voor uw partner géén uitkering volgt na uw overlijden!