De LevenskunstenaarKlik om onze app te openenOpenen

 

 

Als zzp'er of als ondernemer heeft u meerdere mogelijkheden iets aan uw pensioen te doen.

1. Derde pijler pensioen (lijfrente)

Als zzp'er bent u aangewezen op de derde pijler van ons pensioenstelsel. Derde pijler pensioen wordt ook wel lijfrente genoemd. Bij een lijfrente spaar je voor een kapitaal dat je, als je stopt met werken, in termijnen laat uitbetalen. Lijfrente opbouwen kan via een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling. De premie die je betaalt voor een lijfrente is fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je maximaal kunt inleggen noemen we fiscale jaarruimte.

 

Bereken hier de jaarruimte

 

Bereken hier de reserveringsruimte

 

2. Een oudedagsreserve opbouwen

Binnen uw onderneming mag u op de balans geld reserveren voor uw pensioen, mits u winst maakt. Om te mogen reserveren voor de oudedagsreserve moet u wel aan voorwaarden voldoen. 

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, bouwt u niet echt een pensioen op, u reserveert alleen voor uw oude dag. Over deze reserve moet u straks belasting betalen. Dit kan voorkomen worden door de reserve om te zetten in een lijfrenteverzekering. Dan betaalt u uiteindelijk ook belasting, maar dan alleen over de periodieke uitkering. 

3. Oude pensioenregeling voortzetten

Soms is het mogelijk om de pensioenregeling van uw laatste werkgever voort te zetten. Het nadeel is dat u zelf de gehele premie zult moeten ophoesten en dat u dit aansluitend op uw dienstverband moet regelen. U bent niet flexibel en de pensioenpremie voor deze vrijwillige voortzetting is maar maximaal 10 jaar na ontslag aftrekbaar. Er wordt dan ook nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

4. Uw bedrijf verkopen

Besluit u om te stoppen met uw bedrijf, dan is het mogelijk om de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Hiermee voorkomt u dat u direct moet afrekenen met de Belastingdienst. En u kunt het lijfrentekapitaal later gebruiken voor uw pensioen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. 

U kunt uiteraard ook zelf vermogen opbouwen, door geld te sparen of te beleggen. U hebt hier wel een ijzeren discipline voor nodig en beleggen vergt kennis. Het voordeel is dat u op elk moment aan uw geld kunt komen. Een belangrijk nadeel is dat dit fiscaal veel minder aantrekkelijk is.

U legt in van uw netto inkomen en daarnaast betaalt u over uw vermogen ieder jaar vermogensrendementsheffing. 

 

Rekenmodule: wat is mijn eindkapitaal

Uw hypotheek aflossen kan ook een alternatief zijn. Het voordeel is dat u ten tijde van uw pensioen lagere woonlasten heeft. En een eigen huis dat (deels) afgelost is geeft een gevoel van vrijheid. Maar er zijn ook wat nadelen. Zo lost u af van uw netto inkomen en u heeft hierdoor minder hypotheekrenteaftrek. Het is daardoor financieel waarschijnlijk minder aantrekkelijk.

U moet zich ook realiseren dat als uw huis aflossen het enige is dat u voor uw pensioen doet, uw volledige pensioeninvestering in één stuk vastgoed zit. En dat is risicovol.

Misschien nog wel de beste pensioenvoorziening en in elk geval de voordeligste: zo lang mogelijk blijven ondernemen! Als het goed is doet u uw werk met plezier. Dus waarom uzelf niet als doel stellen dat ook na uw AOW leeftijd te blijven doen?

Dat hoeft niet fulltime: als u eenmaal de AOW leeftijd heeft bereikt, betaalt u minder belasting. Dus zelfs met minder werken kunt u dan nog een behoorlijk inkomen vergaren. En onderzoeken wijzen uit dat mensen die blijven werken gezonder en gelukkiger zijn dan mensen die helemaal stoppen met werken. Laat pensioneren vooral geen doel zijn in het leven. Maar denk bijvoorbeeld eens na over een tussenpensioen (ander woord voor sabbatical).

 

Wat is uw AOW-leeftijd?

Hoe kunnen wij u verder helpen

Weinig ondernemers hebben de tijd om goed na te denken over hun pensioen.

Wij helpen u om uw situatie inzichtelijk te maken, zodat u gemakkelijker uw opties kunt kiezen.

Als ondernemer krijgt u veel informatie naar uw hoofd geslingerd. Weinig ondernemers hebben echt de tijd om goed na te denken over hun pensioen. Pensioen is wel inkomen voor later. Hier bent u als ondernemer vaak niet mee bezig.

Waar u aan zou moeten denken?

 • Hoe is het bijvoorbeeld geregeld voor uw nabestaanden?
 • Kiest u voor een verzekerde lijfrente, een bancaire lijfrente of een beleggingslijfrente?
 • Maakt u gebruik van de oudedagsreserve.
 • Denk ook aan vermogen, spaarverzekeringen en spaargeld.
 • Wist u dat u als ondernemer soms nog aangesloten kunt blijven bij het pensioenfonds van de vorige werkgever?

Meer inzicht met gespecialiseerd pensioenadvies! Wij inventariseren samen met u al uw pensioengegevens. Wij schetsen de verschillende scenario’s.

Denk hierbij aan:

 • eerder stoppen met werken
 • deeltijd pensioen
 • generatiepact
 • de gevolgen van uw overlijden voor uw gezin
 • de gevolgen van het overlijden van uw partner
 • de gevolgen van arbeidsongeschiktheid
 • plotseling ontslag en een ontslagvergoeding

 

Maak een afspraak! Vrijblijvend natuurlijk.