Waar moet u als werkgever op letten?

FAQ - Werkgeverspensioen


Wat is voor u als werkgever belangrijk om te weten?

Bij de opbouw van pensioen betalen werkgever en werknemers maandelijks een pensioenpremie. Een pensioeninstelling keert pensioen uit aan aangesloten deelnemers na het bereiken van de pensioenleeftijd.

Met deze pensioenuitkering vullen mensen hun AOW-pensioen aan. Er zijn pensioenfondsen, waar pensioen vaak geregeld is per sector.

Ook zijn er verzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s), die pensioenregelingen uitvoeren voor bedrijven die niet onder de verplichting vallen.

Voor ongeveer zeventig procent van de bedrijven in Nederland geldt een sectorverplichtstelling op het gebied van pensioen. In dat geval bent u verplicht tot het aanbieden van pensioen aan uw werknemers.

De feitelijke werkzaamheden van uw onderneming bepalen of u een sectorverplichting heeft. Op basis van de omschrijving van de werkzaamheden van uw onderneming, wordt een activiteitencode (SBI-code) in uw inschrijving in het Handelsregister opgenomen. Deze SBI-code is het uitgangspunt voor de sectorverplichting.

Wat is mijn SBI-code?

Check of u voor uw personeel verplicht bent om bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) aan te sluiten. Controleer daarvoor of uw bedrijfstak op het overzicht staat met verplichtgestelde pensioenfondsen. En kijk regelmatig of uw registratie in het Handelsregister nog met de werkelijkheid overeenkomst. Pas dit als het nodig is aan.

Overzicht (bedrijfstak-)pensioenfondsen

De maandelijkse werkgevers- en werknemersbijdrage worden bepaald door het bruto jaarsalaris en de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waarover iemand pensioen opbouwt. Er zijn twee vuistregels:

 • Uw werknemer mag geen pensioen opbouwen over het hele salaris, u moet rekening houden met de AOW-drempel. Deze drempel, ook wel de AOW-franchise, wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Dit bedrag dient u van het jaarsalaris af te trekken.
 • Er geldt een maximumpercentage dat uw werknemer kan inleggen. In het nieuwe pensioenakkoord wordt gesproken over een percentage van ongeveer 30% van de pensioengrondslag, ongeacht de leeftijd.
 • Betere positie op de arbeidsmarkt - Het aanbieden van een pensioenregeling versterkt uw positie op de arbeidsmarkt. Zeker in branches waar de arbeidsmarkt krap is, is dat een voordeel: medewerkers verkiezen namelijk werkgevers die pensioen aanbieden boven werkgevers die dat niet doen
 • Medewerkers blijven langer in dienst - Medewerkers die een pensioenregeling via hun werkgever hebben, blijven gemiddeld langer in dienst. Daardoor blijft de kennis in de organisatie. Daarnaast bent u dus minder tijd en geld kwijt aan het werven en inwerken van een nieuwe werknemer.
 • Meer ervaren werknemers - U heeft meer kans dat senior werknemers, die meestal iets ouder zijn, bij uw bedrijf solliciteren. Vaak kregen zij voorheen al pensioen bij een vorige werkgever. Dat verwachten ze ook bij hun nieuwe baan.
 • Geen persoonlijke onderhandelingen - U heeft als werkgever niet te maken met persoonlijke onderhandelingen over de pensioenregeling, omdat het voor alle werknemers gelijk is. Dit scheelt tijd en energie.
 • Belastingvoordeel voor werknemers - Pensioenopbouw biedt belastingvoordelen voor werknemers, waardoor het voor de werkgever voordeliger is dan extra salaris geven. De maandelijkse premie gaat af van het brutoloon en is vrij van inkomstenbelasting, binnen de fiscale kaders. En anders dan op een spaarrekening wordt dit geld door de belastingdienst gezien als vermogen in box 1. De werknemer betaalt hier dus geen vermogensrendementsheffing over.
 • De pensioensbijdrage voor werkgevers - Pensioen aanbieden kan een flinke kostenpost zijn. Bij deelname aan een pensioenregeling bent u verplicht maandelijks af te dragen. Uw pensioenbijdrage is gebaseerd op de pensioengrondslag en het bruto jaarsalaris. Ongeveer de helft van de werkgevers laat de werknemer zelf ook meebetalen. Vaak betaalt de werkgever twee derde en de werknemer een derde.
 • Gebonden aan contractduur - De meeste pensioenuitvoerders hebben een minimale contractduur van één jaar, waardoor een juiste kostenanalyse nodig is. Laat de pensioenuitvoerder daarom van tevoren een jaarberekening maken, zodat u dit kunt meenemen in uw exploitatiebegroting.
 • Pensioen aanbieden kost tijd - Het kost tijd om u als bedrijf aan te sluiten bij een pensioenregeling. Niet alleen bij het uitzoeken van een passende regeling, maar ook bij het aansluiten zelf en het onderhouden ervan. Denk bijvoorbeeld aan het updaten van het contract.
 • U moet op de hoogte zijn van de pensioenwetgeving - Pensioen aanbieden is aan overheidsregels gebonden. Zo moet u bij het aanbieden van pensioen alle werknemers pensioen aanbieden of niemand.

U weet nu of u een pensioenplicht heeft of niet, en wat de voor- en nadelen van het aanbieden van een pensioenregeling zijn. Hoe nu verder? Deze drie stappen helpen bij het nemen van uw beslissing.

1. Onderzoek de behoefte

Ontdek de behoefte van uw werknemers, bijvoorbeeld rondom het soort pensioen en de hoogte van de premie. Als goed werkgever wilt u aan de wensen van uw werknemers voldoen.

Betrek een onafhankelijke adviseur zoals De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker. Een onafhankelijk pensioenadviseur kan u adviseren over uw specifieke bedrijfssituatie, de mogelijkheden en de daarbij behorende financiële verplichtingen. Zo krijgt u inzicht in en controle over uw financiële middelen.

2. Kies een passende pensioenpremie

Kies een premie die past bij uw huidige financiële situatie. Begin bijvoorbeeld met een klein bedrag of percentage en breid dit steeds verder uit.

3. Informeer medewerkers over pensioen

Of u nu wel of geen pensioen aanbiedt, werknemers willen weten waar ze aan toe zijn. Ze kunnen dan namelijk zelf passende keuzes maken over hun pensioen, bijvoorbeeld door geld opzij te zetten. Neem de keuze voor het wel of niet aansluiten bij een pensioenfonds op in de arbeidsvoorwaarden en interne communicatiemiddelen.