Ondernemer & Nabestaandenpensioen!

Als ondernemer moet u het allemaal zélf regelen!


Als ondernemer bouwt u géén nabestaandenpensioen op bij een werkgever. Regelt u dat niet zélf, dan hebben uw nabestaanden bij uw overlijden alleen recht op de Anw en dat is een minimum inkomensvoorziening.

Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst uit dat meer dan de hélft van de ondernemers | zzp'ers geen nabestaandenpensioen heeft geregeld. De meeste ondernemers zien wel de noodzaak van het regelen van een nebestaandenpensioen wel in, maar schuiven concrete actie voor zich uit.

En áls u dan komt te overlijden is de ellende voor uw nabestaanden vaak niet te overzien! Terwijl het goed afdekken van een nabestaandenpensioen eigenlijk heel makkelijk is te regelen!

Wat is eigenlijk een goed nabestaandenpensioen?

Een veelgebruikte richtlijn voor hoeveel pensioen uw nabestaanden nodig hebben is 50% van het inkomen voorafgaand aan uw pensioendatum.

Als ondernemer, zzp'er of dga kunt u niet vanuit uw onderneming nabestaandenpensioen opbouwen, omdat u geen werknemer bent. Wel heeft u verschillende mogelijkheden om als privépersoon uw nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker kan u er alles over vertellen!

U bent ondernemer en dat heeft vele voordelen

Maar óók een groot nadeel als u komt te overlijden, omdat uw nabestaanden geen recht hebben op een nabestaandenpensioen. U bent immers niet in loondienst bij een werkgever.

Dat betekent dat u zélf een regeling moet treffen waarbij het inkomen voor uw nabestaanden is geregeld. En natuurlijk moet dan ook worden gekeken naar de situatie waarin uw nabestaanden komen te verkeren:

  • is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten?
  • is er een lijfrente of levensverzekering afgesloten?
  • hoe hoog is het eigen inkomen van de achterblijvende partner?
  • staat er spaargeld op de bank?
  • wat is de hoogte van de hypotheekschuld?
  • zijn er overige schulden (naast hypotheek)?
  • is er sprake van eventuele toeslagen?
  • zijn er inwonende of studerende kinderen?
  • wat zijn de maandelijkse lasten en is daar op te besparen?

Is de uitkomst van deze inventarisatie positief, dan geeft dat rust. Blijkt dat uw nabestaanden tekort zullen komen, dan kunt u daar nú nog wat aan doen! De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker kan u hierbij vérder helpen.

Zórg voor uw nabestaanden!


Komt u te overlijden, dan wilt u uw nabestaanden goed verzorgd achterlaten. Samen met De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker zetten we alles op een rij. Maak ook gebruik van onderstaande rekenmodulen!

Is het inkomen van uw partner voldoende om de lasten te kunnen blijven betalen na uw overlijden. Kan uw gezin in het huis blijven wonen en doorgaan met hun leven? Hoe staat het met het spaargeld, wat gebeurt er met de hypotheek na uw overlijden en wat erft uw partner?

Als u komt te overlijden is het belangrijk om te weten wat -op dat moment- de levensverwachting van uw partner is. Want dan kunt u bepalen hoeveel jaar uw partner gemiddeld een extra aanvulling op het inkomen nodig heeft.

Vervolgens kunt u uitrekenen hoe groot het kapitaal moet zijn om die extra uitkering te kunnen financieren.

Als u komt te overlijden is het belangrijk om te weten wat -op dat moment- de levensverwachting van uw partner is. Want dan kunt u bepalen hoeveel jaar uw partner gemiddeld een extra aanvulling op het inkomen nodig heeft.

Vervolgens kunt u uitrekenen hoe groot het kapitaal moet zijn om die extra uitkering te kunnen financieren.