Wat kan De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker voor u doen?

Pensioenregeling aanpassen of afsluiten?


Als werkgever kunt u een nieuwe pensioenregeling voor uw medewerkers willen afsluiten. Of u wilt een bestaande pensioenregeling aanpassen.

Voor een goed advies is er veel informatie nodig over de onderneming, de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis van pensioenvoorzieningen en eventuele ervaringen.

Relevante informatie over de onderneming/organisatie is bijvoorbeeld ook de te verwachten ontwikkelingen van de onderneming/organisatie in de toekomst.

Op basis van deze informatie kunt u van De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker een gedegen advies verwachten, inclusief een opzet voor een juiste pensioencommunicatie met uw werknemers.

Onze dienstverlening is modulair: u heeft de regie in handen!


1. Het opzetten of aanpassen van een pensioenregeling

Pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde die een voorname rol speelt in de keuze van een werknemer voor een bepaald bedrijf.

De verzorgingsstaat in Nederland komt steeds meer onder druk te staan. Het belang van een goede collectieve pensioenregeling is daarom steeds belangrijker geworden!

Enerzijds is een goed pensioen voor werknemers belangrijk, anderzijds moet u als werkgever oog hebben voor de bedrijfskosten.

Heeft u behoefte aan pensioenadvies over een pensioenregeling? Wij kunnen u helpen met het maken van de juiste keuzes en begeleiden u stap voor stap in het traject.

2. Hulp bij de keuze van uw pensioenuitvoerder

De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker beoordeelt de (mogelijke) pensioenregelingen en -uitvoerders op o.a. kosten, kwaliteit, service, communicatie en nog veel meer aspecten.

Pensioencommunicatie wordt steeds belangrijker. Als u mensen wilt betrekken bij hun pensioen, moet u ze persoonlijk aanspreken. De meeste pensioenuitvoerders zijn niet erg communicatief en sturen enkel eenmaal per jaar een uniform pensioenoverzicht naar hun deelnemers.

Op deze manier spreekt de pensioenuitvoerder de deelnemers niet persoonlijk aan, iets wat wel op prijs wordt gesteld. Als werkgever kunt u hier het verschil maken!

3. Voorlichten van uw medewerkers

Werknemers van verschillende leeftijden hebben verschillende vragen. De informatie waarnaar uw werknemer op zoek is moet dan ook op een juiste wijze worden gecommuniceerd. Deze informatie bestaat uit drie lagen (Pensioen 1-2-3):

  • laag 1: de pensioenregeling ‘in 5 minuten’. In deze eerste laag worden de belangrijkste onderdelen genoemd

  • laag 2: de pensioenregeling ‘in 30 minuten’. Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1

  • laag 3: de pensioenregeling ‘in detail’. Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten

De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker werkt efficient en doelgericht!


De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker adviseert uw bedrijf en ondersteunt u bij alle pensioenvraagstukken!


U kunt bij ons terecht voor een pensioenregeling voor uw medewerkers. Onze dienstverlening omvat informeren & inventariseren, analyse & advies, bemiddelen & beheer en communicatie & nazorg.

Informeren & inventariseren

Na een eerste kennismakingsgesprek kunnen wij u uitvoering informeren over allerlei pensioenvraagstukken en inventariseren wij de wensen van u en uw werknemers (en eventueel de OR). Ook komen zaken aan bod zoals budget, fiscale regelgeving, financiering,

Analyse & advies

Op basis van de uitvoerige inventarisatie geven wij u advies. Een passend advies omdat het aansluit bij de wensen en behoeftes van u als werkgever en van uw werknemers.

Bemiddelen & beheer

Indien wenselijk wordt het traject vervolgd met de zoektocht naar de juiste pensioenuitvoerder. Uiteraard nemen wij de zorg van het beheer van de regeling u uit handen. Het is voor ons dagelijkse kost om aan- en afmeldingen te verwerken, salaris- en parttimewijzigingen door te geven, premies en aanspraken te checken en te controleren of de pensioenuitvoerder zich houdt aan gemaakte afspraken.

Communicatie & nazorg

Wij informeren uw werknemers! Geven uitleg en zijn altijd bereikbaar voor vragen. Dit kan door het geven van een presentatie of op afspraak met een één op één gesprek.

De Wet Toekomst Pensioenen en de aangekondigde wijzigingen hebben grote gevolgen voor werkgevers, werknemers en ondernemers. Het is dan ook van groot belang dat u daarom op tijd aan de slag gaat.

Voor u als werkgever is het van belang om daarbij alle stakeholders te betrekken (werknemers, vakbonden, OR, accountant, fiscalist....). In dat rijtje hoort natuurlijk ook uw pensioenspecialist thuis. Die rol is De Levenskeuzenaar | Financieel Zeker op het lijf geschreven!

Op tijd aan de slag!

De snelle veranderingen op het gebied van pensioen zijn bijna niet meer bij te houden. Denk even aan het verschuiven van de AOW leeftijd en de enorme implicaties van de Wet Toekomst Pensioenen.

Een foute beslissing kan leiden tot enorme financiele consequenties!

Een onafhankelijk pensioenadvies was nog nooit zo belangrijk

De wijzigingen in het pensioenstelsel hebben ook invloed op de dekking voor arbeidsongeschiktheid.

Zo krijgt u te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsdekking. Bent u al klaar voor deze wijzigingen?

Wijzigingen bij arbeidsongeschiktheid