U bent werknemer en u wilt meer info over het nabestaandenpensioen

FAQ - Nabestaandenpensioen


Bestaande pensioenregelingen moeten in de nieuwe pensioenregeling worden ingebracht. Het is dan ook echt belangrijk dat u zich goed laat voorlichten. Heeft u vragen, aarzel niet en neem contact met ons kantoor op!

Wat is voor u als werknemer belangrijk om te weten?

Wanneer u werkt, bouwt u niet altijd automatisch pensioen en dus ook géén nabestaandenpensioen op. Nederland kent namelijk geen wettelijke pensioenplicht. Dit betekent dat een werkgever geen pensioenregeling hoeft aan te bieden, als dat niet is afgesproken in de cao.

En als uw werkgever een pensioenregeling heeft wil dat nog niet zeggen dat u automatisch ook voor een nabestaandenpoensioen bent verzekerd. U moet dat goed navragen!

Doet u niet mee aan een pensioenregeling via uw werkgever? Dan heeft u nog talloze andere mogelijkheden om te zorgen voor een goede nabestaandenvoorziening. Ons kantoor informeert u graag verder.

Hoeveel nabestaandenpensioen u via uw werkgever al heeft opgebouwd kunt u heel makkelijk terugvinden op de site van Mijnpensioenoverzicht.

Ga naar Mijnpensioenoverzicht

Onderstaand een handige uitleganimatie van de website MijnPensioenOverzicht.

De pensioengrondslag is dat deel van het loon waarover het pensioen wordt opgebouwd (pensioengevend loon -/- franchise = pensioengrondslag). Hoe dat precies zit wordt hierna uitgelegd.

Pensioengevend loon

Om het begrip pensioengrondslag beter te begrijpen, moeten we eerst kijken naar het pensioengevend loon. Hoe dit wordt berekend hangt af van uw pensioenregeling. Een berekening die vaak wordt toegepast, gaat als volgt: als uitgangspunt voor de berekening van het pensioen wordt 12 keer het bruto salaris genomen + 8% vakantiegeld.

Het brutosalaris vermenigvuldig je dan met 12,96 en je hebt het pensioengevend salaris. Is er sprake van een dertiende maand dan kán die ook meetellen als pensioengevend loon. Dan is de factor waarmee wordt vermenigvuldigd 13,96.

Meestal wordt het bruto loon dat verdiend wordt op 1 januari van een bepaald jaar als uitgangspunt genomen. Hoe meer onderdelen meetellen als pensioengevend loon, hoe hoger de pensioenopbouw. Maar ook, hoe hoger de pensioenpremie.

AOW franchise

Over de AOW franchise bestaat nogal eens onduidelijkheid. Toch is het een belangrijk element in het bepalen van de pensioengrondslag. AOW is een staatspensioen waarop iedere Nederlander recht heeft. Daar bovenop kan een werknemer eventueel extra ouderdomspensioen opbouwen. Dit pensioen is met andere woorden een aanvulling op de AOW.

De overheid heeft nu bepaald dat het AOW deel niet mee mag worden geteld. De AOW franchise is dus een drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt. Dit bedrag wordt vastgesteld in overleg met werkgevers en werknemers en ligt momenteel gemiddeld zo rond de € 13.500,00. Let op: de voorgeschreven AOW franchise verschilt per pensioensysteem.

Pensioengrondslag

Wanneer we nu het pensioengevend loon nemen en daar de AOW franchise vanaf trekken komen we uit op de pensioengrondslag. Dit is uiteindelijk het deel van uw salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. Stel dat iemand een pensioengevend loon heeft van € 53.500,00 en de AOW franchise € 13.500,00 is, dan is de pensioengrondslag € 40.000,00.

De pensioengrondslag is bepalend voor de hoogte van het ouderdomspensioen en daarmee dus ook voor het nabestaandenpensioen!

Wat genoeg nabestaandenpensioen is, verschilt per persoon.

Het Nibud heeft een handige tool ontwikkeld: De rekentool Pensioenschijf-van-vijf. Deze geeft u inzicht in uw inkomen én uitgaven.

Hoeveel nabestaandenpensioen uw nabestaanden in totaal krijgen, dat verschilt per persoon. Hoeveel de Anw is en of u er recht op heeft, ziet u op de website van de SVB.

Hoeveel nabestaandenpensioen u via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft onder andere te maken met hoeveel uur u werkte en hoe hoog uw salaris was.

En de hoogte van het extra nabestaandenpensioen waar u zelf voor zorgt, is onder andere afhankelijk van de maatregelen die u zélf heeft getroffen (risicoverzekering, eigen vermogen, spaargeld, overwaardeop het huis etc).

Als we ‘nabestaandenpensioen’ zeggen, hebben we het eigenlijk over drie pijlers: Anw, nabestaandenpensioen via uw werkgever en maatregelen die u zelf heeft getroffen:

1. Anw: basispensioen

  • wordt geregeld via de Sociale Verzekeringsbank
  • ontvangt uw partner als u komt te overlijden
  • kijk op www.svb.nl om te kijken hoe hoog de Anw is

2. Nabestaandenpensioen via de werkgever

  • wordt geregeld door het pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling
  • ontvangt uw nabestaanden bij uw overlijden

3. Maatregelen die u zelf heeft getroffen

  • aanwezig vermogen op het moimengt van uw overlijden, een eigen huis, spaargeld of aandelen
  • uitkering van een overlijdensrisicoverzekering