Hoe kan ik jou als werkgever helpen?

Ik help je te voldoen aan de Wet Pensioencommunicatie en jij helpt je werknemers met overzicht en financiële rust!

Werkgevers kan ik helpen met hun pensioencommunicatie. Dat wil zeggen dat ik de pensioenregeling uitleg, de mogelijkheden in kaart breng en deze vertaal naar de persoonlijke situatie van de werknemer/pensioendeelnemer. Samen met de andere vermogensbestanddelen resulteert dit in een financiële nulmeting: De huidige financiële situatie van de werknemer in een overzichtelijk rapport, rekening houdend met alle bezittingen en schulden.

Wat levert dat op? 

Elke werknemer krijgt hiermee inzicht in zijn persoonlijke financiële situatie, inclusief de mogelijkheden die zijn pensioenregeling biedt. Daarmee voldoe je als werkgever aan de Wet Pensioencommunicatie zoals de AFM die interpreteert.

Maar als werkgever heb je ook een mooie aanleiding om met je werknemers in gesprek te gaan over hun employability oftewel “Duurzame inzetbaarheid”; de wijze waarop zij nadenken over hun werk, de ontwikkelingen die er zijn en er nog aan zitten te komen en hun rol daarin binnen jouw onderneming. Of wellicht zelfs daarbuiten… Jouw werknemer heeft met de financiële nulmeting een tool in handen waarmee hij of zij daadwerkelijk keuzes kan maken die passen in zijn of haar privé-leven maar ook in de werksituatie!

Tot slot levert het je werknemer financieel inzicht en dus rust. Lees onderstaand voorbeeld:

Financiële onzekerheid is een belangrijke oorzaak van stress en stilstand in de loopbaan. Medewerkers die inzicht hebben in hun financiën, bewegen makkelijker in de organisatie. Ze zijn duurzaam inzetbaar en vitaler en kunnen veranderingen met vertrouwen aangaan. In de zekerheid dat het past in hun portemonnee. Een win-win situatie voor bedrijven én individuen!

Het getuigt van goed werkgeverschap als je je mensen de regie terug kunt laten pakken met een planning voor de toekomst. Inzicht geeft in de financiële consequenties van vervroegd of deeltijdpensioen, ziekte of verandering van baan. Op die manier kunnen ze fit de eindstreep halen. Als werkgever heb je natuurlijk geen inzicht in het totale financiële plaatje van je werknemers. Maar je kunt ze wel onafhankelijke hulp aanbieden, zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken.

Inzicht

Neem Johan, een 61-jarige werknemer bij een bouwbedrijf. Johan kon ‘vroeger’ stoppen met werken op 62-jarige leeftijd. Maar nu moet hij door tot zijn 67e. Johan zou best eerder willen stoppen, of in ieder geval minder willen werken. Maar hij kan niet goed inschatten wat dat voor zijn portemonnee betekent. Tijdens een inzichtgesprek, bij Johan aan de keukentafel, werd duidelijk wat hij precies netto per maand overhoudt als hij eerder stopt. En dat heeft enorm geholpen bij het nemen van een weloverwogen besluit. Goed voor Johan, goed voor zijn bedrijf!

Gezond en met plezier

Johan hoeft niet bang of wantrouwig te zijn dat zijn baas alles komt te weten over zijn financiën. Een goede onafhankelijke financiële coach werkt met strikte ethische codes. Communiceert mensgericht en transparant en legt in duidelijke taal uit wat consequenties zijn van beslissingen. Financieel inzicht geeft duidelijkheid. Voor de werkgever kan dit een enorme ‘boost’ geven in de beweging van medewerkers, het bevordert de mobiliteit binnen een organisatie. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers. Zo kan iedereen op een gezonde en plezierige manier naar het pensioen toewerken!

barefoot-beach-blur-296879
animal-biology-blurred-background-1212755
close-up-environment-flora-1151418 (1)