Pensioencommunicatie

De Levenskeuzenaar biedt een financiële nulmeting aan voor elke werknemer!

De laatste jaren vindt een verschuiving plaats van eind- en middelloonregelingen naar beschikbare premieregelingen. Dit zorgt in het bijzonder bij werknemers voor meer behoefte aan advies en ondersteuning.

De kern van mijn activiteiten liggen primair in de advisering van particuliere klanten van kleine en middelgrote ondernemingen met een pensioenregeling. In de Pensioenwet is een onderdeel opgenomen waarin de communicatie mbt de pensioenregeling wordt beschreven.

De advisering van pensioenfondsen en -bedrijven blijft steken op informatie over de pensioenregeling zelf. Dit leeft niet bij werknemers. Het is te abstract. Te ver weg. Letterlijk en figuurlijk. Door pensioen te integreren in de andere vermogensbestanddelen in een financieel totaaloverzicht, gaat de werknemer zien wat het belang van pensioen is en gaat de mogelijkheden herkennen in zijn eigen persoonlijke situatie.

Je levert toegevoegde waarde aan je werknemer ten aanzien van de belangrijkste en duurste arbeidsvoorwaarde: Pensioen ! Dat is werkelijke zorgplicht voor je werknemers! Werkgever kan de werknemer hierin faciliteren door een vast bedrag per werknemer beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag spreek ik elke werknemer individueel met als resultaat een financieel plan/financiële nulmeting.

En ten slotte, en misschien wel het allerbelangrijkste voor werkgever en werknemer: Je hebt een geweldig instrument in handen om de employability van je personeel te bespreken, zonder druk of verplichtingen, maar gebaseerd op onderbouwde informatie en op de werkelijke wensen en behoeften van de werknemer! Je kunt daadwerkelijk de toekomst van je personeel bespreken. Of die nu binnen of buiten de organisatie ligt!