De LevenskeuzenaarKlik om onze app te openenOpenen

De Levenskeuzenaar biedt financieel inzicht en overzicht aan voor elke werknemer!

De laatste jaren vindt een verschuiving plaats van eind- en middelloonregelingen naar beschikbare premieregelingen. Dit zorgt in het bijzonder bij werknemers voor meer behoefte aan advies en ondersteuning.

De kern van mijn activiteiten liggen primair in de advisering van particuliere klanten van kleine en middelgrote ondernemingen met een pensioenregeling. In de Pensioenwet is een onderdeel opgenomen waarin de communicatie mbt de pensioenregeling wordt beschreven.

De AFM verwacht van werkgevers dat hij een grote verantwoordelijkheid neemt om zijn personeel inzicht te geven in zijn financiële positie. Dat gaat veel verder dan een jaarlijks overzicht van het pensioen. Het vereist een beschrijving van alle persoonlijke bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst!

Je levert toegevoegde waarde aan je werknemer ten aanzien van de belangrijkste en duurste arbeidsvoorwaarde: Pensioen ! Dat is werkelijke zorgplicht voor je werknemers! Het houdt je personeel gemotiveerd, betrokken en gezond!En het getuigt van goed werkgeverschap….

Als werkgever kun je je werknemer hierin faciliteren door een vast bedrag per werknemer beschikbaar te stellen. Voor dit bedrag spreek ik elke werknemer individueel met als resultaat een financieel plan waarna hij financieel inzicht en overzicht heeft.

En ten slotte, en misschien wel het allerbelangrijkste voor werkgever en werknemer: Je hebt een geweldig instrument in handen om de employability van je personeel te bespreken, zonder druk of verplichtingen, maar gebaseerd op onderbouwde informatie en op de werkelijke wensen en behoeften van de werknemer! Je kunt daadwerkelijk de toekomst van je personeel bespreken. Of die nu binnen of buiten de organisatie ligt!

 

Aanvragen