Pensioenakkoord is nog grote onbekende

Meeste werkenden verwachten verslechtering.