Pensioen hoeft helemaal geen relatie te hebben met je vroegere salaris

Pensioen hoeft helemaal geen relatie te hebben met je vroegere salaris!!!

“Direct verband tussen hoogte van het salaris en pensioen verdwijnt”, kopt De Volkskrant.

Nou, prima! Dat werd tijd!

Persoonlijk zie ik geen enkele relatie tussen salaris en pensioen. Het gaat niet om datgene wat je ontvangt aan pensioen, maar wat je nu en in de toekomst gaat uitgeven. Veel meer dus dan het (pensioen-)inkomen zijn de uitgaven die je moet of wilt maken, bepalend! Maar daar is pensioen niet uniek in. In meerdere fases in het leven zijn die uitgaven niet in balans met de inkomsten op dat moment.

Denk aan de student. Die heeft nauwelijks of slechts een heel laag inkomen. Maar de rekening van de kroeg en de Instagram-foto op Bali zijn niet gratis… Dat vraagt eigenlijk om een veel hoger inkomen. Sommigen lossen dat op door extra te lenen via DUO. 

Te weinig inkomen, te hoge uitgaven, geen buffer, dus lenen… En dat is een prima oplossing!

Als die student is afgestudeerd en een flitsende carrière maakt, is zijn uitgavenpatroon veelal nog gebaseerd op zijn studententijd. Dezelfde kamer of kleine studentenwoning en de stadsfiets maar inmiddels een riant en snel stijgend salaris. Natuurlijk zal de neiging bestaan om de uitgaven te laten groeien en dat gebeurt ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Maar in de praktijk zal de young potential juist in deze fase in staat zijn om flink te sparen. Voor de eventuele aankoop van een woning en als buffer voor andere tijden. 

Hoog en snel stijgend inkomen, minder snel stijgende uitgaven, geen buffers… Sparen is in deze fase dus heel verstandig!

En als die woning is gekocht, een partner is gevonden en de kinderwens is vervuld, dan blijkt dat de snelle stijging van het inkomen afvlakt en voor beide partners, of bij één van beiden, het nog slechts een parttime inkomen betreft. Dan blijkt ook dat er toch best veel hoge kosten zijn. De kinderen, het iets te dure huis met de volle hypotheek, de wens om toch nog mooie verre vakanties te houden, de aanschaf van een grotere (2e) auto, de studieschuld die nu ineens wel als een probleem voelt en een groot sociaal netwerk met alle bijbehorende verplichtingen. In deze fase zou je eigenlijk ruimere financiële armslag willen hebben om de torenhoge uitgaven te kunnen betalen. En fijn als je daarvoor al een buffer had aangelegd. Maar vaak is het geen vetpot in deze levensfase.

Afvlakkend of zelfs afnemend inkomen, sterk stijgende uitgaven, mogelijk buffers… Interen op vermogen en eventueel tijdelijk bijlenen is hier het devies!

Als de student uit huis is, hebben de ouders ineens een leeg nest. Kind vertrokken, huis plotseling veel te groot, inkomen door de jaren heen langzaam maar zeker doorgestegen, hypotheek grotendeels afgelost… Een ideaal moment om naar een ander huis te gaan kijken of de huidige te verbouwen, een duurzamere auto aan te schaffen en wat geld opzij te leggen voor toekomstige onvoorziene omstandigheden. 

Stabiel stijgend inkomen, snel dalende kosten… Sparen dus. Prima idee!

Gedurende alle voornoemde situaties moet ook nog een en ander worden gebufferd voor tijdelijk minder of geen werk, ziekte en ander onheil dat je kan overkomen. En dat allemaal met steeds verschillende inkomsten, maar nog veel meer variatie aan uitgaven. 

En hoe zit dat dan met mijn pensioen? Dat moet toch zeker en vast zijn?

Bij pensioen is dat allemaal niet aan de orde. Dan hoef je je niet meer druk te maken over je inkomen. Geen werkloosheid, geen arbeidsongeschiktheid. Dat inkomen is er namelijk tot aan je dood en verandert niet of nauwelijks! Maar moet dat een relatie hebben met je oude salaris? Nee!

Je kunt natuurlijk wel een levensstandaard wensen! Het is zelfs heel verstandig om dat zo vroeg mogelijk in te schatten. En niet alleen de kostenverhogende aspecten (wereldreis, zorgkosten) maar ook de kostenverlagende zaken (minder consumptie in het algemeen, kleinere/andere/geen auto/huis) etc. Maar net als bij al die andere levensfasen kan het zo zijn dat je op een ander moment moet zorgen voor periodes waarin je hogere uitgaven hebt. Middels spaargeld of bijvoorbeeld de verkoop van je woning. 

Maar moet het pensioeninkomen daarom zijn gerelateerd aan het vroegere salaris? Nee! Ook al zou dat een haalbare en wenselijke uitkomst zijn, dan nog zou het slechts in zeldzame gevallen passend zijn om de uitgaven op elk moment te dekken! Want ook tijdens je pensioen maakt het voor de (soort en hoogte) van de uitgaven veel uit of je 69 jaar bent en misschien nog (deels) werkzaam of 96 jaar! Een pensioen dat gegarandeerd is gerelateerd aan je vroegere salaris lost dat niet op. AOW plus een ambitiepensioen gecombineerd met Financiële Planning wel! Kom maar op dus met dat Pensioenakkoord. Er zijn geen excuses meer!

Enneh………… Mijn tip over die Financiële Planning: Begin daar een beetje op tijd mee! Op je 30e of zo…!

06-38 90 95 90

www.levenskeuzenaar.nl