Blogs & Vlogs

AOW, pensioen en employability (zorgen dat je inzetbaar bent en blijft op je werk)

De AOW-leeftijd: Wat speelt er momenteel? Zoals bekend, is er inmiddels een pensioenakkoord gesloten. Dat is bijzonder omdat er al vele jaren wordt gesteggeld over een hervorming en modernisering van ons huidige pensioenstelsel in de tweede pijler. Nooit werd er doorgepakt maar nu is er toch een aanzet tot een stelsel dat robuust, toekomstbestendig en meer aangepast is aan de…

Read More icon